اسامي رابطين فاز يك

 

رديف

نام رابطين

واحد

آدرس سايت

1

فريد خرمي

واحد آمار

http://www.him.hums.ac.ir/

2

ناعمه سلطانی

شبكه بهداشت ميناب

http://www.mbhn.hums.ac.ir/

3

عبدالسلام كتابت

بيمارستان پارسيان

http://www.prsh.hums.ac.ir/

4

سميه نبي زاده

معاونت آموزشي

http://www.eduv.hums.ac.ir/

5

ندا منقاش

معاونت پژوهشي

http://www.resv.hums.ac.ir/

6

شهناز اسماعيلي

معاونت غذا و دارو

http://www.fodv.hums.ac.ir/

7

حلیمه اسدی

معاونت دانشجويي و فرهنگي

http://www.stcv.hums.ac.ir/

8

طاهره رضایی

معاونت بهداشتي

http://www.hthv.hums.ac.ir/

9

درنا فتحي نژاد

دانشكده پزشكي

http://www.medf.hums.ac.ir/

10

فرحناز پوراسماعيلي

دانشكده دندانپزشكي

http://www.denf.hums.ac.ir/

11

بتول دره گیرایی

دانشكده پرستاري و مامايي

http://www.nmf.hums.ac.ir/

12

ندا موسوي

دانشكده بهداشت

http://www.hthf.hums.ac.ir/

13

نرجس میرابوطالبی

دانشكده پيراپزشكي

http://www.parf.hums.ac.ir/

14

رقيه عزتي

مركز تحقيقات قلب و عروق

www.resv.hums.ac.ir/hdrc

15

تسنيم افتخاري

مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسيري

www.resv.hums.ac.ir/idrc

16

سميه سرودي

شعبه بين الملل قشم

http://www.ibq.hums.ac.ir/

17

نرگس پاكدامن

كتابخانه مركزي

http://www.clib.hums.ac.ir/

18

شكوفه صابري

آموزش مداوم

www.eduv.hums.ac.ir/cme

19

صديقه شكاري

خدمات آموزشي

www.eduv.hums.ac.ir/edus

20

فاطمه زارع

دانش آموختگان

www.eduv.hums.ac.ir/gradu

21

شكوفه قاسمي

امور دستياري و تحصيلات تكميلي

www.eduv.hums.ac.ir/dastyari

22

شافعي رحيمي

بيمارستان شهيد محمدي

http://www.shmh.hums.ac.ir/

23

نرجس مير ابوطالبي

بيمارستان شريعتي

http://www.dshh.hums.ac.ir/

24

منور تاشک

بيمارستان ابن سينا

http://www.ebsh.hums.ac.ir/

25

عمادالدين بنگلي

بيمارستان كودكان

http://www.kdkh.hums.ac.ir/

26

 

روابط عمومي دانشگاه

http://www.pur.hums.ac.ir/

27

فاطمه پورشهسواری

معاونت درمان

http://www.trtv.hums.ac.ir/

28

 عارفه خرم

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني

http://www.dmrv.hums.ac.ir/

 
 

 

اسامي رابطين فاز دو

 

ردیف

نام رابطین

واحد

آدرس سایت

1

معصومه مرادی فر

بیمارستان علی ابن ابیطالب رودان

http://www.aarh.hums.ac.ir/

2

نجمه حمزوی

بیمارستان فاطمه الزهرا قشم

http://www.pzgh.hums.ac.ir/

3

فاطمه پورشهسواری

بیمارستان فاطمه الزهرا حاجی آباد

http://www.fzhh.hums.ac.ir/

4

صدیقه زارعی

بیمارستان خاتم الانبیاء جاسک

http://www.khjh.hums.ac.ir/

5

حسن مرشدی

شبکه بهداشت شهرستان بندرعباس

http://www.bahn.hums.ac.ir/

6

علی جعفری زاده

شبکه بهداشت قشم

http://www.gmhn.hums.ac.ir/

7

مهرداد هاشم زاده

شبکه بهداشت بندرلنگه

http://www.blhn.hums.ac.ir/

8

عبدالله میهن دوست

بیمارستان شهیدبهشتی و شهدا بندرلنگه

http://www.bdlh.hums.ac.ir/

9

سهراب زیرک

بیمارستان ابوالفضل میناب

http://www.abmh.hums.ac.ir/

10

فرشید زحمتکش

بیمارستان فکری بستک

http://www.fkbh.hums.ac.ir/

11

ابراهیم رحیمی

شبکه بهداشت جاسک

http://www.jkhn.hums.ac.ir/

12

رضا میرزایی

شبکه بهداشت رودان

http://www.rnhn.hums.ac.ir/

13

فاطمه طهماسب پور

شبکه بهداشت حاجی آباد

http://www.hahn.hums.ac.ir/

14

محمد کوخرنژاد

شبکه بهداشت بستک

http://www.bkhn.hums.ac.ir/

15

اعظم زارعی سبهتی

شبکه بهداشت ابوموسی

http://www.amhn.hums.ac.ir/

16

نوید عبدی و سمیه نبی زاده

مرکز توسعه آموزش پزشکی

www.eduv.hums.ac.ir/edc

17

سكينه دادي پور

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

www.resv.hums.ac.ir/hgrc

18

معصومه عابدی

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

www.resv.hums.ac.ir/mmrc

19

آمنه آزاده وار

شبکه بهداشت بندرخمیر

http://www.khhn.hums.ac.ir/

20

معصومه صادقی

شبکه بهداشت پارسیان

http://www.prhn.hums.ac.ir/

21

لیلا حقگو

بیمارستان نیاپور بندرخمیر

http://www.khnh.hums.ac.ir/

22

مهدی رضایی

مديريت بودجه و تشکیلات

www.dmrv.hums.ac.ir/budget

23

شيده رفعتي

مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان شهیدمحمدی

www.resv.hums.ac.ir/scrc

24

ندا منقاش

مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان

www.resv.hums.ac.ir/ccrc

25

رقيه عزتي

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی و ارتقاء سلامت

www.resv.hums.ac.ir/shdc

26

مهديه بهجتي

واحد IT

www.ict.hums.ac.ir

27

حميدرضا ميري

مركز تحقيقات تروما و حوادث

www.resv.hums.ac.ir/tdrc

28

محمد دردري

اورژانس 115

http://www.ems.hums.ac.ir/

29 فرحناز محمدي شبكه بهداشت كيش

http://www.kshn.hums.ac.ir

30

خانم شيرازي

مركز تحقيقات خون و سرطان

www.resv.hums.ac.ir/bcrc

31

 فاطمه قاسمي

واحد انتشارات دانشگاه

www.resv.hums.ac.ir/publication

32

سمیه نبی زاده

 واحد ستاد شاهد و ايثارگر

www.eduv.hums.ac.ir/shahed

33 سمیه نبی زاده واحد استعدادهاي درخشان

www.eduv.hums.ac.ir/hgtc

34 مهدی قیطاسی شبکه بهداشت جاسک

http://www.jkhn.hums.ac.ir/

35 ساسان صادقی و عدنان هنرداری پرتونگاری

http://www.srt.hums.ac.ir/

36 فاطمه محسنی مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و سلول درمانی

www.resv.hums.ac.ir/sct

37 تسنیم افتخاری و ندا منقاش اولین کنگره بین المللی تازه های مالاریا

www.resv.hums.ac.ir/icme

38 ندا منقاش و محمدرضا میری کنگره تروما

www.resv.hums.ac.ir/ncot

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-12-24 5:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ